www.yasamhastanesi.com.tr

258 55 55 Bilgi ve Randevu hattı
Acil Servis 7 Gün 24 Saat

TİNNİTUS
(Kulak Çınlaması)

   Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fulya Gülden Aydın, kulak çınlaması (tinnitus) hakkında bilgi verdi.

   Tinnitus, yani kulak çınlamasının ortamda bulunmayan bir sesin kişi tarafından tek kulakta veya her iki kulakta duyulması olduğunu ifade eden Aydın, kalın (pes) seslerin kişi tarfından rüzgar sesi veya uğultu olarak, ince (tiz) seslerin ise zil sesi veya çınlama olarak duyduğunu söyledi.
   Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Fulya Gülden Aydın, konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:
   Tinnitus; objektif ve subjektif tinnitus olarak iki gruba ayrılır. Objektif tinnitus kişi dışında çevredekiler tarafından da duyulabilen seslerdir. Hekim tarfından hastanın kulağına yaklaşınca veya özel steteskoplar ile kulak önünden veya arkasından duyulabilen seslerdir. Subjektif tinnitusda ise ses sadece hasta tarfından duyulamktadır.
   Subjektif tinnitusun birçok nedeni vardır. Bazen çınlama çözümü oldukça kolay (örneğin tıkayıcı bir kulak kiri) sorunlara bağlıdır.
   Bunun yanında yaşlılığa veya başka nedenlere bağlı işitme kaybı, enfeksiyon, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi ve orta kulakta ki kemikçiklerin eklem yerlerinin sertleşmesi (otoskleroz, timpanoskleroz hastalıkları) gibi daha önemli nedenler de olabilir. Tinnitus baş ve boyun bölgesindeki damar balonlaşmaları (anevrizma) veya işitme ve denge sinirinden kaynaklanan bir tümörden (akustik nörinom) dolayı da olabilir. Bu problemlerde işitme kaybı da bulunabilir.   
   Alerji, yüksek veya düşük tansiyon, bazı tümörler, şeker hastalığı, tiroid problemleri, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler ve bazı ilaçlar tinnitusa neden olabilir. Bu nedenle tanının netleşmesi için KBB hekimi muayesi ve uygun tedavi verilmesi şarttır.
   Tinnitus çoğunlukla iç kulağın salyangoz kısmında, mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan tüylü hücrelerde meydana gelen hasarlardan ötürü gelişir. Bu tüylü hücrelerin sağlıklı olması doğru ve kesin duymayı sağlar ve bunlarda meydana gelecek bir hasar işitme kaybı ve tinnitusa yol açar.
   İlerlemiş yaşla birlikte bu hücrelerde bazı değişiklikler meydana gelir bu da beraberinde işitme kaybı ve tinnitusu getirir. Yüksek ses tinnitusun muhtemelen en sık rastlanan nedenidir ve işitme kaybına da yol açar. Yüksek sese maruz kalarak çalışan işçiler ve asker, polis gibi silah ve patlama seslerine marıuz kalan kişilerde gelişen kayıplar tinnitusun en çok gördüğümüz nedenlerindendir.   
    İnsan vücudu tarafından sürekli olarak çeşitli sesler oluşturulur ve genellikle duyulamayan bu sesler kafa tabanından geçebilir. Ancak insan bu sesleri duyamaz, çünkü şiddetleri yeterli seviyede değildir. Belli durumlarda bu seslerin yoğunluğu artabilir ya da kişinin dikkatini çekebilir. Herhangi bir nedenle oluşmuş işitme kaybı, dış çevreden gelen gürültüyü azaltarak, normal şiddetteki vücut seslerinin daha fazla duyulmasına neden olur.

   Hastaların kendilerini koruma için yapması ve yapmammsı gereken şeyler vardır:
1. Yüksek sese maruz kalmaktan kaçının
2. Kan basıncını sürekli kontrol ettirin, yüksek veya düşük tansiyon çınalma nedei olabilir
3. Tuz alımını kısıtlayın
4. Sinir sistemine uyarıcı etkisi olan kahve, kola ve sigaradan uzak durun.
5. Günlük bedensel egzersizler kan akımınızı düzenler.
6. Yeterince dinlenin ve çok yorulmaktan sakının.
7. Sinirliliğinizi ve gerginliğinizi en aza indirin.
 
   Hastaların çoğunda tek tip bir tedavi yoktur. Eğer sebep olan  işitme kaybı düzeltilebilirse kulağınızdaki çınlamalar da ortadan kalkabilir. Çınlamanın nedenini bulabilmek için bazı tetkikler ve işitme testlerine ihtiyac duyulabilir. Bunlara rağmen tinnitusun gerçek nedeni kimi zaman bulunamaz. Neden ortaya konulmamış olmasına rağmen bazı durumlarda ilaçlar yardımcı olmaktadır. Tinnitus tedavisi için kullanılan birçok ilaç vardır. Genellikle hastaya bu ilaçlardan bir veya birkaçı önerilir ve sonuç alınıp alınmadığı takip edilir.
Hastaların tinnitusu baskılamak için maskeleme yapması da önerilmektedir. Alçak sesle FM kanallarını dinlemek önerilmektedir. Birçok hasta iki istasyon arasında ayarlanmamış radyonun çıkardığı sesi alçak sesle dinlemekten fayda bulduklarını ifade etmiştir. Beyaz ses olarak bilinen bu monoton ses çok rahatlatıcı olabilir. Bazı hastalar benzeri bir ses üreten elektronik aletler kullanmaktadır. Tinnitus maskeleyici, işitme cihazına benzer şekilde yapılan veya cihazının içine eklenen küçük bir elektronik parçadır. Sürekli ama rahatsız etmeyecek bir ses üreterek kişinin kulak çınlamasını unutmasını sağlar.
   Son zamanlarda laser tedavisi tinnitusda gündeme gelmiştir ancak henüz başarılı olduğuna dair sağlıklı bilgiler yoktur.