www.yasamhastanesi.com.tr

258 55 55 Bilgi ve Randevu hattı
Acil Servis 7 Gün 24 Saat

KURUMSAL

MİSYON

-Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi, etik değerlerden ödün vermeden hastaların haklarını gözeten,ihtiyaç,istek ve beklentilerini karşılayan sağlık teknolojilerini takip eden ve uygulayan,
koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini yüksek kalite standartlarında topluma sunmak.

VİZYON

Tekirdağ ve Trakya bölgesi başta olmak üzere, ülkemizde sağlık hizmetleri konusunda Güvenin ve Mükemmelliğin merkezi olmak.

DEĞERLERİMİZ

HASTA GÜVENLİĞİ, TEDAVİSİ VE BAKIMI :
Güncel tedavi yaklaşımlarıyla, hasta güvenliğini ön planda tutarak kaliteli bakım hizmeti sunmak ve devamlılığını sağlamak önceliğimizdir.
SÜREKLİLİK :Sunduğumuz sağlık hizmetini ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir sistem ile kontrol ederek sürekliliğini sağlamak.
ŞEFFAFLIK: Hasta ve çalışan haklarına inanıyor ve sahip çıkıyoruz. Tüm süreçlerimizde bilgi edinme hakkına özellikle saygılıyız.
ÇALIŞAN DEĞERİ: Çalışanlarımıza sürekli mesleki ve kişisel gelişim imkânı, fırsat eşitliği sunarak, sevgi ve saygıya dayalı, güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarımızın kurum değerine katkısını teşvik etmek prensibimizdir.
HASTANEMİZİN TOPLUMSAL ROLÜ (SOSYAL SORUMLULUK): Ruhen ve bedenen sağlıklı ve mutlu bireylerin huzurlu toplumu oluşturacağı, sağlık hizmeti ve eğitiminin toplumun her parçasına ulaşması gerektiği inancıyla insanlarımıza faydalı olmak ilkemizdir.
-TOPLUMA ÇEVREYE VE YASALARA SAYGILI OLMAK.

Dök No: KU.YD.87
Yayın Tah. : 15.12.2015 | Rev. No. : 0

Web Sitelerimiz

Yaşam Obezite Merkezi yasamobezitemerkezi.com

Yaşam Diyaliz Merkezi yasamdiyalizmerkezi.com

Yaşam Hastanesi - Sanal Tur

Sanal Tur İle Hastanemizi Gezebilirsinizi

Hasta ve Ziyaretçi Rehberi

Hasta ve Ziyaretçi Rehberi